Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Първо опръстеняване на морски орли в България

През изминалата седмица екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Природен парк "Персина" осъществиха първото опръстеняване на морски орли в България. С това страната ни се включи в международната програма за опръстеняване на един от най-едрите орли, срещащи се в Европа. Програмата стартира през 1976 г. и до момента са опръстенени над 15 000 орли на целият континент. В България морският орел е включен в Червената книга. Числеността му не надвишава 20 двойки.
Самото опръстеняване е изключително трудна и рискована операция, свързана с изкачване до самите гнезда, разположени на високи около 30 м черни тополи. За целта към екипът беше привлечен опитен алпинист със специална за катерене екипировка.
В рамките за 3 дни екипът на БДЗП успя да опръстени 3 млади нелетящи орлета в техните гнезда, разположени по Дунавските острови, където е съсредоточена основната гнездова популация в България. Една от двойките има две малки, което е много добър гнездови успех. В едно от гнездата, въпреки присъствието на възрастните птици, нямаше малки.
Орлетата - Весо, Ясна и Милка се сдобиха с цвтетен алуминиев пръстен на всеки крак. Сериините номера на пръстените, дават информация за мястото на излюпване и годината на опръстеняване. Така първите опръстенени морски орли в България ще се разпознават по зелено-белия пръстен на десния крак и синьо-белия на левия. Освен маркирането с пръстени, бяха взети и данни за теглото, дължина на крилото, клюна, краката и други отличителни белези на младите орлета. Части от риби и птици бяха сред основните хранителни остатъци намерени в гнездата на орлите, които след детайлно анализиране ще ни дадат информация за меню на орлите.
След успешното опръстеняване на един от символите на река Дунав, през следващия месец ни предстои наблюдение на гнездата с цел да се потвърди успешното излитане на опръстенените малки. През зимата ще се организират и изкуствени подхранвания, които ще подпомогнат оцеляването на младите орлета през първата им зима.

БДЗП благодари на всички доброволци допринесли за първото успешно опръстеняване на морски орли в България!

За повече информация:
Емил Тодоров,
БДЗП-Свищов
0878/599383
svishtov@bspb.org

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания