Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Безработицата в общината стигна 9%

Продължава тенденцията към увеличаване в броя на регистрираните безработни лица и през изтеклия месец, отчитат от дирекция "Бюро по труда" – Свищов.
През февруари в община Свищов безработните са били 1818 души, което е с 122 души повече спрямо предходния месец, а на равнището на безработица се е увеличило с 0,61% , като достига стойност 8,98% - при 10,26% на национално и 10,44% на областно ниво.
В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните сега е по-голям с 635 души, а равнището на безработица - по-високо с 3,14 %.
Запазват се високи стойностите на входящия поток. Новорегистрирани през месеца са 235 безработни лица, възстановените регистрации са 11. Напусналите пазара на труда през месеца са 124 безработни лица. Намерилите трудова регистрация са 38, 30 от които с посредничеството на Бщрото по труда. Прекратените регистрации през изтеклия месец са 86: 46 - поради неизпълнение на задълженията и 40 - по други причини.
Безработните лица с намалена работоспособност през февруари са били 82-ма души, самотните родители – 9, а майките с деца до 3 години – 45.
Заявените работни места през месеца са били 22.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания