Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА: Дискусия за Дунавската стратегия

Дунавската стратегия - шанс за по-добро бъдеще на дунавските общини!


Община Свищов, Сдружение "Европейски пространства 21", Институт "Отворено общество", Дабъл Бейз – Брюксел и със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

Имат привилегията да Ви уведомят, че на 25 март 2010 в Свищов, в Общинска конферентна зала, от 10.30 ч. ще се проведе среща с граждани и заинтересовани страни по повод бъдещата стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион.

Срещата има за цел да отрази Вашите мнения за приоритетните проекти и проблеми на българските общини в стратегията.
Тази среща се организира в отговор на въпросника на Европейската Комисия, който е адресиран към гражданите и очаква техните мнения до 12 април 2010г.

Регионите по долното течение на р. Дунав са едни от най-красивите, но най-слабо развитите в Европа и сред най-пренебрегваните по отношение на транспортна достъпност и икономическо развитие
Дунавската стратегия е шанс Европа да чуе нашия глас!

Кога: 25 март, четвъртък, от 10:30 часа
Къде: Общинска конферентна зала – Свищов

Да дадем своя принос в дискусията за общото ни бъдеще!

За повече информация:
double.base@yahoo.com

Контакт в Свищов:
Христина Борисова, (0631) 68112
hristinagg@abv.bg


Срещата се организира с финансовата подкрепа на Институт "Отворено Общество" София

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания