<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
В СИЛА ОТ 29.12.2017 г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СВИЩОВ
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 710 от 30.11.2017 г., ПРОТОКОЛ № 46.

1.  За издаване на удостоверение за данъчна оценка на  недвижим имот
     по чл. 3. ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ на физически лица:
-    обикновена услуга за срок от 7 дни - 6.00 лв.;
-    бърза услуга за срок от 3 дни - 12.00 лв.;
-    експресна услуга за срок от 1 ден - 18.00 лв.

2.  За издаване на удостоверение за данъчна оценка на  недвижим имот
      по чл. 3. ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ на юридически лица:
-    обикновена услуга за срок от 7 дни - 11.00 лв.;
-    бърза услуга за срок от 3 дни - 22.00 лв.;
-    експресна услуга за срок от 1 ден - 33.00 лв.

3.  Удостоверение за наличие или липса на задължения:
-    обикновена услуга за срок от 7 дни - 5.00 лв.;
-    бърза услуга за срок от 3 дни - 10.00 лв.;
-    експресна услуга за срок от 1 ден - 15.00 лв.

4.  Удостоверение за декларирани данни:
-    обикновена услуга за срок от 7 дни - 5.00 лв.;
-    бърза услуга за срок от 3 дни - 10.00 лв.;
-    експресна услуга за срок от 1 ден - 15.00 лв.

5.  Копие на данъчна декларация:
-    обикновена услуга за срок от 7 дни - 5.00 лв.;
-    бърза услуга за срок от 3 дни - 10.00 лв.;
-    експресна услуга за срок от 1 ден - 15.00 лв.

6.  Удостоверение от общ характер:
-    обикновена услуга за срок от 7 дни - 5.00 лв.;
-    бърза услуга за срок от 3 дни - 10.00 лв.;
-    експресна услуга за срок от 1 ден - 15.00 лв.

7.  Служебна бележка:
-    обикновена услуга за срок от 7 дни - 5.00 лв.;
-    бърза услуга за срок от 3 дни - 10.00 лв.;
-    експресна услуга за срок от 1 ден - 15.00 лв.

Всички права запазени © Свищов,  2021 г. - DS


MЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА СВИЩОВ