Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

УЧИЛИЩА

В първото българско читалище е основана първата Обществена библиотека в България. Рождената и дата е 30 януари 1856 г.

Ядрото на библиотеката е съставено от дарените 800 книги от Емануил Васкидович, притежател на една от най-богатите тогава лични библиотеки по българските земи. Още през първата година от създаването си, библиотеката събира 2000 тома като по устав читалището се задължавало да купува по един екземпляр от всяка новоиздадена българска книга. По този начин са набавени почти всички заглавия на предосвобожденското книгоиздаване. Съхранени са и 12 ръкописа.

Всяка библиотека в света би се гордяла с такова книжовно богатство, включващо:

Славянски ръкописи

 • "Четвероевангелие" от 1568 г.
 • "Октоих" /осмогласник/ неизвестна година
 • Триод /постен/ 1619 година
 • "Устав Божественые Службы" 1639 г.
 • "Октоих" /осмогласник/ от 1761 г.
 • "Минеи и Триод" от 1646 г.
 • "Евангелие" от 1694 г.
 • "Псалтир и часослов" неизвестна година
 • "Псалтир" неизвестна година
 • "Кормчия" от 1813 г.
 • "Свищовски дамаскин" от 1797 г.
 • "Свищовски дамаскин" от 1753 г.

Старопечатни книги

 • "Благовестие" от 1575 г.
 • Четвероевангелие" от средата на ХVI век
 • "Псалтир и часослов" от средата на ХVI век
 • "Литургия" от 1743 г.
 • "Требник" неизвестна година на издаване
 • "Евангелие" от края на ХVII век
 • "Цветен триод" от 1649 г.
 • "Апостол" от 1639 г.
 • "Общак"/служба обща пророку единому/ 1840 г.
 • "Евангелие" от 1765 г.
 • "Месецослов" от 1826 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания