Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНТЕГРАЦИЯ

Международно сътрудничество
Международните контакти и международното сътрудничество заемат важно място в дейността на Община Свищов през последните години. От една страна това се дължи на напредващия процес на интеграция на България в европейските и атлантически структури, а от друга не може да не споменем целенасочените усилия и контакти, който ръководството на Община Свищов полага за разширяване на сътрудничеството със сходни на нашата община общини от Европа, Близкия и Далечния Изток.
Международни награди
Като признание за положените усилия в трансграничното сътрудничество, Съветът на Европа награди Община Свищов с Европейска диплома. На 27 септември 2001 година в сградата на ПАСЕ в гр. Страсбург, Франция, кмета на Община Свищов г-н Станислав Благов получи лично от Генералния секретар на ПАСЕ г-н Валтер Швимер първата за община от бившия източен блок диплома като признание за целенасочената работа на Община Свищов за прилагането на европейските ценности. Наградата беше присъдена за инициирането и създаването на Трансграничният еврорегион “Дунав-юг”.
Трансграничният еврорегион “Дунав-юг” се състои от българската организация с нестопанска цел, рботеща в обществена полза – сдружение “Еврорегион “Дунав-юг”” и от румънската Асоциация “Дунаря де суд”. В тези две организации членуват съответно български и румънски общини. И двете организации са юридически лица, съответно по българското и румънското законодателство.
Необходимостта от създаване на сдружението и асоциацията е залегнала и в споразумението за трансгранично сътрудничество, а именно:
• предприемане на взаимноизгодни трансгранични дейности;
• търсене на решения за общи трансгранични проблеми и сближаване на населението от двете страни на границата;
• желание за подобряване на сътрудничеството между граничните местни и регионални власти, в дух на добросъседство, откритост и солидарност;
• контактите между регионите да се решават в духа на Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество на Съвета на Европа, открита за подписване в Мадрид на 21 май 1980 г.  и нейния допълнителен протокол, открит за подписване в Страсбург на 9 ноември 1995 г.
На 2 август 2001 година в град Свищов се подписа Рамково споразумение за трансгранично сътрудничество между сдружение “Еврорегион “Дунав юг”” и асоциация “Дунаря де суд”. Страните по това трансгранично споразумение от българска страна са членовете на сдружение “Еврорегион “Дунав-юг”, т. е. Община Свищов, Община Никопол и Община Белене, а от румънска страна членовете на асоциацията “Дунаря де Суд”: град Зимнич, Община Александрия, Община Рошиори де Веде и Община Турну Мъгуреле.

 

Градове-партньори на Община Свищов
ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ:

  • Знаме на Египет   Исмаилия, Арабска република Египет (от 2000 г.)

Побратимяването между Исмаилия и Свищов датира от 2000 г., осъществено по инициатива на висшите учебни заведения в двата града, които продължават да развиват активни връзки и обмен.
Исмаилия е град в североизточната част на Египет. Разположен на западния бряг на Суецкия канал и има население (включително и околните селски райони) около 750 000 жители. Исмаилия е основана през 1863 г., по време на строителството на Суецкия канал.

 

Побратимяването между Барселуш и Свищов датира от 2000 г., осъществено по инициатива на тогавашния посланик на Португалия у нас.
Барселуш е град в област Брага в северната част на Португалия и  има население от около 20 000 жители. Община Барселуш има общо население от около 124 000 души и е с площ от 378.9 km ². С 89 енории, тя е с най-голям брой общини в страната. Символ на града е петелът.

      

 

Побратимяването между Тайджоу и Свищов датира от 2002 г., осъществено с помощта на Китайското посолство у нас.  
Тайджоу е град в Китайската народна република, разположен на северния бряг на река Яндзъ., с население от около 6 милиона жители.
 

Побратимяването между Велес и Свищов датира от 2003 г., осъществено по инициатива на тогавашния градоначалник на македонския град г-н Аце Коцевски. Сътрудничеството се осъществява предимно чрез съвместни културни прояви и обмен.
Велес е град в централната част на Република Македония, разположен на река Вардар. Велес е град с поезия, култура, история и традиция, както и град с много и ценно културно наследство и вековни църкви. Община Велес е с население около  55 000 души.

 

Побратимяването между Биело поле и Свищов датира от 2004 г., осъществено по един трагичен повод. На 4 април 2004 г. във водите на река Лим загиват 12 свищовски деца.  Наред с благодарността и признателността към самоотвержените жители на град  Биело поле, помогнали за спасяването на останалите пътници от злощастното пътуване, се ражда идеята за побратимяване между двата града.
Биело поле е град в северната част на Черна гора с население от около 16 000 жители, за цялата община е около 50 000 души.

Побратимяването между Приеполе и Свищов датира от 2004 г., осъществено по един трагичен повод. На 4 април 2004 г. във водите на река Лим загиват 12 свищовски деца.  Наред с благодарността и признателността към самоотвержените жители на град  Приеполе, помогнали за спасяването на останалите пътници от злощастното пътуване, се ражда идеята за побратимяване между двата града.
Приеполе е град и община в област Златибор  на Република Сърбия . Община Приеполе има население от около 42 000 жители, а самия град има население от 15000 души.

 

Побратимяването между Нафпактос и Свищов датира от 2006 г., осъществено по инициатива на бележития свищовски диригент маестро Тодор Кабакчиев.  Сътрудничеството се осъществява предимно чрез съвместни културни прояви и обмен.
Нафпактос е град и община в Западна Гърция с население от 18 000 жители. Пристанището, едно от най-красивите на северния бряг на Коринтския залив , е достъпно само за най-малките плавателни съдове.

 

  •    Капувар, Унгария (от 2009 г.), www.kapuvar.hu

Побратимяването между Капувар  и Свищов датира от 2009 г., осъществено по инициатива на кметовете на двата града, във връзка с принадлежността им към мрежа от градове, изградена в резултат на изпълнението на Проект „Европа на градовете”.
Капувар е град с около 11 хил. жители. Известен е с геотермалните си извори. Развива медицински и велотуризъм. Съществува индустриален парк, в който са инвестирани около 500 млн. унгарски франка.

Побратимяване то с град Фридженто се реализира през 2009 г. и е осъществено по инициатива на италианската община и със съдействието на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”.  Финансирането е от Програма „Европа за гражданите” на Европейската комисия.
Фридженто е град и община в провинция Авелино, Кампания , Италия, с население около 4 000 жители.

 

Дружбата с полтавци датира от пролетта на 1962 г., когато в Свищов се установява връзка с жителите на Полтавска област в Украйна. В следващите години последват редица срещи, свързани с партиен, стопански и културен обмен.
В годините на прехода в България контактите между двата града са прекъснати. Приятелските взаимоотношения между двата Свищов и Кременчуг са възстановени през 2009 година по инициатива на кметовете на двата града Станислав Благов и Николай Глухов.
Кременчуг е важен индустриален град в Полтавска област на централна Украйна с население от около 123 000 жители.

 

Побратимяването между Хрубиешов  и Свищов датира от 2010 г., реализирано по инициатива на Община Свищов, във връзка с осъществени през предходната година контакти с група за исторически възстановки, представяща начина на живот и бита на готите, участвала в традиционния за град Свищов Фестивал на античното наследство „Орел на Дунав”. 
Побратимяването е резултат от изпълнението на спечелен от Община Свищов проект към програма „Европа на гражданите” на Европейската комисия.
Хрубиешов е град в югоизточна Полша, Лублинска област(на границата с Украйна), с градско население около 20 хил. души.

  •    Лудза, Латвия (от 2011 г.),

Побратимяването между Лудза  и Свищов датира от 2011 г., реализирано във връзка с изпълнението на съвместен проект в  областта на образованието.
Лудза е град в източната част на Латвия с население около 9 800 жители.  

 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО:

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания