Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИКОНОМИКА

Свои клонове в Свищов имат големи банкови и застрахователни институции като "Обединена българска банка", ТБ "Биохим", "Българска пощенска банка", "Хебросбанк", "Централна кооперативна банка", "Булбанк", "Банка ДСК", "Първа източна международна банка", ДЗИ, "Алианц България", "Булстрад" и др.

В средносрочен план Община Свищов си е поставила за цел реализирането на няколко основни инвестиционни проекта. За тях Община Свищов ще разчита на осигуряване на средства от частни стратегически инвеститори, присъединителните фондове на Европейския съюз, както и на държавния бюджет. Икономо-географските характеристики и конкурентните предимства на общината са солиден аргумент в полза на реализирането на инвестиционните проекти:

  • реконструкция на пристанище Свищов;
  • ферибот Свищов - Зимнич;
  • път Новград - Свищов - с. Ореш;
  • път Свищов - с. Горна Студена;
  • път с. Морава - с. Ореш;
  • път Полски Тръмбеш - с. Царевец;
  • градска пречиствателна станция за отпадни води;
  • градска пречиствателна станция за питейни води;
  • тържище за земеделска продукция - с. Горна Студена;

Доказателство за голямата приоритетност на посочените проекти бе включването им в Областния план за регионално развитие през 2000 г

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания