Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИКОНОМИКА

От технико-технологична гледна точка общинската икономика (промишленото и земеделското производство) определено може да се квалифицира като твърде ресурсоемко.

На първо място високата ресурсоемкост е свързана с големите производствени разходи, невъзможност за икономии и оскъпяване на продуктите.

Вторият проблем е свързан с предходния и свежда до неконкурентноспособността на произвежданите стоки на местните и външните пазари.

Трето. Високата консумативност на производството поставя под въпрос и устойчивото развитие на производствените отрасли и икономиката като цяло.

Четвърто. Проявява се и проблемът с инвестициите и иновациите в производството, които понастоящем са твърде оскъдни.

Фирмите в общината се характеризират с голяма диверсификация на предлаганите стоки по асортимент и номенклатура.

Общинската икономика като цяло анимира. Тя се нуждае от солидна терапия, подсигурена с реални и адекватни оздравителни програми, които да бъдат ресурсоосигурени.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания