Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИКОНОМИКА

По отношение на стоковия обмен взаимоотношенията са също слаби и едностранчиви. Основният продуктопоток от селата към града се свежда до доставянето на зърнени храни за преработка и продажба в мелничния завод, зеленчуци за консервната фабрика и грозде за Винпром-Свищов.

Известен обем продажби между града и селото се осъществява в областта на дърводобива, главно доставянето на дървесина за "Свилоза". За производството на сулфатна избелена целулоза при пълно натоварване на производствения капацитет на "Свилоза" АД по данни на дружеството се изискват годишно 220 хил. т. широколистна дървесина. Наличието на подобни потребности поставя дружеството и респ. общинската икономомика в зависимост от производствените възможности на подотрасъл дърводобивна промишленост.

Общинската икономика, особено фирмите от преработвателния сектор задоволяват производствените си потребности основно с местни суровини и материали. Тук те могат да намерят почти всички суровини за хранително-вкусовата индустрия, която доминира в общината. От външни източници по-вече зависима е икономиката по отношение на енергоносители , някои строителни материали (цимент, тухли, дървен материал) , горива и др. следва да се отбележи, че дефицит на суровини, материали и полуфабрикати не се наблюдава. Проблемът със снабдяването е платежоспособността и кредитната политика на финансовите институти.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания