Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Свищов за 2015 г. (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1067-РД-01-03 от 22.8.2014 г. за определяне купувач на недвижим имот, частна общинска собственост (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1064-РД-01-03 от 22.8.2014 г. за определяне купувач на недвижими имоти, частна общинска собственост (.pdf)

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

ЗАПОВЕД №789-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №790-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №791-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №792-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №793-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №795-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №796-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №797-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №798-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №799-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №800-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №801-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №802-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №804-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №803-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №805-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №806-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №807-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №808-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №809-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №810-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

ЗАПОВЕД №830-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания