Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов. Обществената и семейна среда добиват дотолкова значение за личността, доколкото от съгражданите си Алеко усвоява чувство на културно превъзходство, а от баща си наследява своя патрициански нрав и склонността си към ирония.

Градът се слави в началото на XIX век като важен търговски и просветен център. Той е най-оживеното пристанище на Дунава и служи като връзка между Запада и вътрешността на източна България, при вноса на стоки или износа на храни и други сурови продукти. Тук се подвизават най-добрите учители на времето: Емануил Васкидович - другар на Неофит Бозвели и Христаки Павлович, при когото учат Д. Цанков, П. Р. Славейков и др. Бащата на Алеко - Иваница Хаджи Константинов, е един от заможните търговци, известен като твърде образован и твърде духовит човек.

Майката на писателя, омъжена на 14 години, и почти три пъти по-млада от съпруга си, дава мекия тон, сърдечността и свенливостта в характера на сина си. Тя умира твърде рано, за да премине като сън в спомените на нежното дете. Малкият Алеко ще бъде възпитан с грижи и с приказки от леля си. И още твърде рано той изненадва близките си с умението да подлавя смешното у хората и да го разказва пред по-възрастните. "Той разсмиваше тогава тесния кръг роднини, за да се подготви, види се, да разсмее после цял един народ и да го накара да се вгледа в себе си, в своите пороци и недостатъци", бележи близкият другар и роднина на Алеко, радикал-демократът Найчо Цанов.