Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците със следните думи: "Братя, нас ни назначиха най-първи да извършим преминаването на Дунава. На нас гледа цяла Русия. Помнете, братя, че за нас няма нищо средно. Или зад Дунава, или в Дунава."
Съдбата на Свищов била решена – той бил първият български освободен град. Народът ликувал и посрещал своите Освободители.