Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по заповед на римския император Клавдий и както голяма част от обиталищата на наша територия е разположен върху по-ранно тракийско селище. През 69 г. тук се установява I Италийски легион, изпратен по времето на император Траян да защитава границите на римската империята срещу варварите (даките) отвъд Дунава. Именно около лагера на този легион се развива мощен град, тъй като е бил разположен на важен кръстопът, през който се е минавало от отвъддунавските земи към Филипополис и Константинопол, както и към Черно море.

Свищовската община е една от малкото в България, които без шум и сензации в последните години се е заела да изгради всичко необходимо за развитието на културен туризъм. По проект, спечелен по програма ФАР, през 2005 г. край античната римска крепост е изграден приемен център за туристи.

Огромния античен военен лагер Нове, разположен върху площ от 250 дка на 4 км от Свищов, се проучва от 1959 г. от българо-полска археологическа експедиция, оглавена от проф. Димитър Димитров и проф. Майевски от Археологическия институт с музей при БАН.