Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект "Към приятелство чрез спорт"

Съвместно с колегите ни от румънска страна бе спечелен проект по програма ФАР – СВС – трансгранично сътрудничество. Проектът "КЪМ ПРИЯТЕЛСТВО ЧРЕЗ СПОРТ" има за цел подобряване на комуникацията и директните контакти между българските и румънските младежи на възраст от 15 до 18 години, чрез съвместни спортни прояви, които ще бъдат проведени в гр. Зимнич. Бюджетът по проекта е общо 50 409 eвро.

Основни дейности:

Дейност N 1:

1. Публично представяне на проекта съвместно с българските партньори, което се проведе през м. април 2003 г., с участие на всички фактори, включени в осъществяването му на специална пресконференция /местни вестници, радио, телевизии, както от Българска, така и от румънска страна/.

2. Срещи на представители на местната власт от Еврорегион "Дунав - юг" на ниво кмет, заместник-кмет и отговарящите по проблемите на младежта от всеки град от Еврорегиона, за информиране по направеното, както и за значението от осъществяването от проекта, уточняване съставите на съдийските екипи и обсъждане на критериите за избор на спортистите - участници. От българска страна присъстваха 20 представители на местната власт

На срещата бе уточнен, също така, по взаимно съгласие и регламента, по който ще се провежда всяко състезание.

Дейност N 2:

Бяха изготвени списъци с имената, година на раждане, града, който ги представя и състезанието, в което ще участва състезателя, които бяха представени на ръководството на проекта. Българската страна се за с осигуряването на паспортите на участниците в отборите, както и на техните придружители за участието им в гореспоменатите състезания.

Дейност N 3:

1. Оповестяване на всяко спортно състезание в рамките на Еврорегиона, с цел привличане на максимален брой зрители от двете страни на Дунава.

2. Провеждане на спортните състезания с цел осъществяване на непосредствен контакт между младежите от Еврорегиона.

3. Екскурзии в четирите града от Асоциация "Дунарея де суд" след всяко състезание за спортистите от трите български града - Свищов, Белене и Никопол, с оглед опознаване в рамките на Еврорегиона.

Състезанията по баскетбол ще се проведоха от 16 до 19 май - през пролетната ваканция на учениците, състезания по футбол от 30.05 до 02.06, а състезанието по хандбал девойки ще се проведат от 19 до 22 септември.

Времетраенето на проекта е девет месеца.

Проектът предвижда задълбочаване на преките връзки межди младежите от двете страни на р. Дунав, които да са носители и активни участници в намеренията ни за премахване на бариерите на опознаването, общуването и недоверието между общността на Еврорегион "Дунав – юг".

Преки бенефициенти ще бъдат 217 млади спортисти на възраст от 15 до 18 г. oт седемте града на Еврорегиона.

« Назад

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания