Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

“Подобряване на жизнената среда в кв. “Стоян Ников”...

“Подобряване на жизнената среда в кв. “Стоян Ников” и в СОУ “Цветан Радославов” в гр. Свищов, реализиран в рамките на националната кампания “За чиста околна среда” на МОСВ

Идеята за проекта възниква в следствие на срещи на граждани с ръководството на Общината, на публикации и изказвания в местните медии. В центъра на общественото внимание бе поставен проблемът за околната среда и влиянието й върху хората и най-вече замърсяването в квартал “Стоян Ников”. Недоволството на местната общественост от моментното занемарено състояние на квартала, подтикна Община Свищов да потърси източници и начини за неговото почистване възстановяване и поддръжка.

Квартал “Стоян Ников” се намира в най-източната централна част на града. Това е най-големият квартал в гр. Свищов и е разположен в непосредствена близост до изходната пътна артерия към Велико Търново. В него са разположени 10 жилищни блока, които са построени в началото на 80-те години на 20 век. В квартала живеят 4721 д., голяма част от които са представители на малцинствени групи (турци и роми).

Чрез реализирането на този проект бяха обхванати пряко 4721 души, живеещи в кв. “Ст. Ников”, голяма част от които са представители на малцинствени групи, и 480 ученици от СОУ “Цветан Радославов”, и косвено жителите на общината като цяло т.е. приблизително 50 000 души.

Проектът включваше почистване, озеленяване и въвеждане на разделно събиране на отпадъци в кв. “Стоян Ников”, както и демонстрационно въвеждане на разделно събиране на отпадъци в СОУ “Цветан Радославов” в гр. Свищов, създаване на място за отдих. Предблоковите и междублоковите пространства бяха озеленени с дървета, декоративни храсти и устойчиви на засушаване и по-силно слънцегреене тревни смески. Също така бе озеленена и детската площадка в квартала.

« Назад

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания