Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект “Създаване на Общински комплекс...

Проект “Създаване на Общински комплекс за социални грижи - Свищов”

Проектът “Създаване на Общински комплекс за социални грижи - Свищов” бе финансиран след успешно кандидатстване на Община Свищов пред СИФ към МТСП.

С дейностите по проекта бе извършен основен ремонт и бе създадена нова функционалност на съществуваща общинска сграда, където се помещава Оздравителна детска градина за деца с хронични заболявания.

Основните цели на този проект са:

  • Създаване на комплекс в Свищов, който да предлага комплексна социална услуга на малките деца, децата с хронични заболявания, инвалидите, възрастните хора.
  • Подобряване на профилактиката на хроничните заболявания и гръбначните изкривявания при децата и най-малките ученици.
  • Подобряване на битовите условия и повишаване на енергийната ефективност в сградите на Оздравителната детска градина и Млечната кухня в града.
  • Подобряване на здравния статус на целевите групи.

Проектът включваше следните дейности:

  • Саниране на сградите;
  • Интериорен ремонт;
  • Подмяна на отопление и вентилация;
  • Проектиране, доставка и монтаж на ел. инсталации и осветителни тела;
  • Доставка и монтаж на ВиК оборудване;

В резултат бе оформен Комплекс за социални грижи, който включва освен детска градина, също Млечна кухня, кухня на Домашен социален патронаж и сектор “Профилактика и рехабилитация” с консултативен лекарски кабинет.

До момента такава комплексна социална услуга не се предлагаше на територията на общината, а категорично имаше нужда от нея.

От услугите на Общинския комплекс за социални грижи – Свищов се възползват деца с хронични заболявания, инвалиди, възрастни социалнослаби хора, децата, които се хранят в Млечната кухня и хората, които хранят в кухнята на Социалния патронаж. Сектор “Профилактика и рехабилитация” може да бъде посещаван по график и от всички деца в градините и яслите, както и от учениците в началния курс в общината, с цел предотвратяване на гръбначни изкривявания и закаляване на имунната им система. От услугите на Центъра ще се възползват и настанените в Дома за стари хора “Мария Луиза” в Свищов, както и учениците от СУПЦ “Св. Климент Охридски” в свищовското село Овча Могила, в което се обучават сираци, полусираци и деца от социоалнослаби семейства.

Бюджетът на проекта е 339 181, 03 лева, от които 75 555, 75 лева са собствен принос на Община Свищов.

« Назад

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания