Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приватизация

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:
   Чл. 29, ал.2 от ЗПСК
   Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003г.

   Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Свищов след влизане в сила на ЗПСК, вписана в четири партиди:
   Партида А: Дружества с държавно или общинско участие в капитала
   Партида B: Обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1 ал.2, т.3 ЗПСК
   Партида C: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени преди влизането в сила на ЗПСК
   Партида D: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени след влизането в сила на ЗПСК

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания