Име: Анка Иванова
Длъжност: Главен счетоводител дирекция "Култура"
Дирекция: Дирекция "Култура и културно наследство"
Телефон: 0631/ 42 924
Email:
Стая: