Име: Валери Ангелов
Длъжност: Инкасатор, събиране на данъци и такси
Дирекция: Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"
Телефон: 0631/ 60 830
Email: mtd-sv@mail.bg
Стая: