Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Списък НПО

1. Благотворително женско дружество "Съгласие"

2. Международна фондация "Алеко Константинов"
obshtina@svishtov.bg

3. Младежки образователен център "Щастливеца"
min_inc@abv.bg

4. Сдружение "Земя завинаги"
spirov_sv@abv.bg, earthforever_sv@abv.bg, earthforever_sv@mail.bg

5. Сдружение "Промоци – България – Холандия"
promo-sv@mail.com

6. Регионален център за малки и средни предприятия
www.svishtov.com/sme/, sme-sv@bulmedia.com, sme@svishtov.com

7. Сдружение "Младежки консултативен съвет", Сдружение "Младежки консултативен съвет"
www.svishtov.com/mks/, i_plamenov@abv.bg, mks_svishtov@yahoo.com

8. Дунавски център за обучение и развитие
http://dctd.hit.bg/, dctd@svishtov.com

9. Читалищно настоятелство при Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови
www.pbc-svishtov.org, pbc@svishtov.com

10. Ротари клуб – Свищов

11. Ротаракт клуб – Свищов
rotaract@svishtov.com

12. Национална асоциация на студентите икономисти (AIESEC) – клон Свищов
aiesec@uni-svishtov.bg

12. Сдружение "Оцеляване"

14. Фондация "Ценов"
www.uni-svishtov.bg/intranet/ftsv/

15. Българско дружество за защита на птиците – клон Свищов
svishtov@bspb.org, www.bspb.org

16. Младежки клуб "България и Европа"

17. Сдружение "Български избиратели"

18. Фондация "Димитър Хадживасилев"

19. Сдружение "Абагар – Ореш" – село Ореш, община Свищов

20. Общински комитет "Васил Левски" към фондация "Васил Левски"
sacelarievich@mail.bg

21. Студентско туристическо дружество "Академика"

22. Туристическо дружество "Алеко Константинов"

23. Културен клуб на пенсионера "Щастливеца"

24. Дружество на инвалидите – клон Свищов

25. Граждански форум "Свободно слово" - клон Свищов

26. Сдружение "Еврорегион Дунав – юг"
obshtina@svishtov.bg

27. Сдружение "Фен-клуб ЦСКА"

28. Съюз на учените в България – клон Свищов

29. Съюз на българските журналисти – клон Свищов
dunavskodelo@abv.bg

30. Сдружение "Балкански младежки форум"
mochkova@abv.bg

31. Сдружение за закрила на деца в риск "Грижа"
care@svishtov.com

32. Асоциация на дунавските общини "Дунав"
http://www.adrm.hit.bg, obshtina@svishtov.bg

33. Общински комитет на Българския червен кръст

34. Българска стопанска камара – клон Свищов

35. Клуб "Млад огнеборец"

36. Сдружение "Фен-клуб Академик"

37. Ловно сдружение "Сокол"

38. Клуб на мотористите

39. Сдружение "Здраве за всички" – клон Свищов

40. Съюз на българските учители – Свищов

41. Ловно сдружение "Ястреб"

42. Клуб на младите преподаватели и научни работници

43. Национален граждански комитет за защита на АЕЦ - Козлодуй – клон Свищов

44. Национален граждански комитет за продължаване строителството на АЕЦ – Белене

45. Болнично настоятелство при МБАЛ – Свищов
mbal@svishtov.com

46. Българския антифашистки съюз – клон Свищов

47. Училищно настоятелство при СОУ "Николай Катранов"
sou_katranov@svishtov.com

48. Училищно настоятелство при ОУ "Филип Сакелариевич"
sacelarievich@mail.bg

49. Училищно настоятелство при СОУ "Алеко Константинов"
sou_aleko@svishtov.com

50. Училищно настоятелство при СОУ "Цветан Радославов"

51. Училищно настоятелство при СОУ "Димитър Благоев"
blagoev@svishtov.com

52. Училищно настоятелство при СПТУ по ЛПС "Пеньо Пенев"
sptu-lps@svishtov.com

53. Училищно настоятелство при ТИХ "Проф. д-р Асен Златаров"

54. Екогласност – клон Свищов

55. Туристическо дружество "Свилоза"

56. Национален граждански форум "Българка" – клон село Ореш, община Свищов

57. СКДД "Академик"

58. Спортен клуб "Джудоспорт"

59. БК "Академик"

60. Баскетболен клуб "Олимпиец"

61. СКТМ "Академик"

62. ТК "Академик – 2001"

63. Спортен клуб по лека атлетика "Нове"

64. Хандбален клуб "Нове"

65. КК "Алеко"

66. Спортен клуб по волейбол "Волейбол"

67. Българо-руско сдружение за приятелство и сътрудничество с Русия и народите от ОНД

68. Фондация "Партенери"

69. Сдружение "Съвет по туризъм - Свищов"
www.visitsvishtov.com, info@visitsvishtov.com

70. Сдружение "Бизнес център - Свищов"
www.svishtov.org, bc@svishtov.org

71. Сдружение "Българката - Европейска жена"
toni_fer@mail.bg, alex_oasis@abv.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания