Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”

В Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”
Добавена на: 2020-09-30 16:04:50

В Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”
В Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”
В Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”
В Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”
В Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”

.

На 30.09.2020 г. от 11:00 часа, в Зала 1 на Община Свищов се проведе заключителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”, Договор № BG05M9 OP001-2.040-0005-С01 между Министерство на труда и социалната политика и Община Свищов.
Събитието бе организирано от Община Свищов в качеството си на бенефициент по Договора, с цел да се допринесе за информиране и популяризиране на Проекта за предоставяне на мобилна почасова интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда „патронажна грижа”.  
На конференцията присъстваха кметът на община Свищов Генчо Генчев, представители  на социални услуги в Общината, социални асистенти, медицински специалисти, общински служители и граждани.
Ръководителят на проекта заместник-кметът д-р Анелия Димитрова благодари на екипа по управление, на екипа по предоставяне на услугата и на всички ангажирани по осъществяване на здравните и социални услуги, за техните усилия и усърдието, с които са работили, за да се превърне проектът в един успешен модел и добра практика, която ще бъде приложена и в бъдеще.
Кметът на Свищов Генчо Генчев благодари на всички участници в проекта за всеотдайността и експертността, с която са подходили към дейностите и подчерта: „Добрата работа на целия екип по този проект доведе до това, че получихме изключително висока оценка от управляващия орган и проектът ще продължи своята дейност. Винаги сме казвали, че социалните дейности са преди всичко една отговорност към нашите съграждани. С отговорнист подходихме и в предния програмен период, който е към своя край. Радостен съм, че община Свищов успя да реализира на 100% заложените цели в областта на социалното дело и повярвайте ми, че няма да спрем до тук.”.
Административният секретар на проекта и ръководител на общинска служба ”Социални дейности” Анелия Димитрова направи кратка презентация, в която обясни, че основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им. С цел изграждане модел за патронажна грижа, по проекта са предоставени почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда на следните целеви групи:
- Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- Хора с увреждания и техните семейства.
 За периода 01.10.2019 г. – 01.10.2020 г. на потребителите на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда бяха предоставени грижи до 2 часа дневно от обучени по проекта специалисти:
- медицински специалисти – 4 мед. сестри, 1 рехабилитатор и 1 мед. фелдшер;
- специалисти по социални дейности /социални асистенти/ – 18 лица;
- 1 психолог;
- 1 шофьор.
В резултат на успешно изпълнените дейности по Проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2, на територията на община Свищов здравно-социални  грижи бяха предоставени на 110 лица на възраст над 65 год. в невъзможност за самообслужване, от които:
- социални услуги предоставяни от соц. асистенти  получиха 77 лица;
- 25  човека получиха само психологическа подкрепа и  консултиране;
- посетени са 89 човека  от фелдшер по предварително изготвен график за всеки месец;
- медицинска грижа и посещение от мед. сестри са получили 93 лица;
- от двигателна рехабилитация и посещение от рехабилитатор са се възползвали 32 потребители.
Датата на стартиране на проекта е 01.07.2019 г., а на неговото приключване 01.10.2020 г. Продължителността му е 15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.
Общата стойност на безвъзмедната финансова помощ е 228 272,16 лв. от които 194 031,43 лв. финансиране от ЕС, Европейски социален фонд и 34 240,82 лв. от нацоинално финансиране.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания