Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ДИРЕКТОРА НА РДПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНЖ. КРАСИМИР КРЪСТЕВ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ДИРЕКТОРА НА РДПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНЖ. КРАСИМИР КРЪСТЕВ
Добавена на: 2020-09-16 10:44:52

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЧЕВ,

Приемете нашите най-искрени благодарности за оказаното ни съдействие и предоставената от Ваша страна техника за подпомагане действията на служителите от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново при ликвидиране на възникналия на 07.09.2020 г. пожар в "Свилоза" АД, гр. Свищов.
Благодарение на Вашите усилия работихме при добра техническа обезпеченост, което способства за нормалното изпълнение на служебните задължения по осигуряване на защитата на населението и опазване на имуществото му при ликвидиране на пожара.
Във Ваше лице, ръководената от мен дирекция, има стабилен партньор, като се надявам, че и занапред ще си сътрудничим в интерес на гражданите на Община Свищов.

БЛАГОДАРИМ!

С УВАЖЕНИЕ:
ДИРЕКТОР НА РДПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИНЖ. КРАСИМИР КРЪСТЕВСвищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания