Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец август

График за заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец август
Добавена на: 2020-08-14 17:34:03

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 27.08.2020 г. /четвъртък/ в салона на Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“

Понеделник – 17.08.2020 г. 


от 12.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”/в Зала 1 на Община Свищов/

от 13.30 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” /в Зала 1 на Община Свищов/

от 14.00 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“ и ПК по “ЗПКОНПИ“ /в Зала 1 на Община Свищов/

 
Сряда – 19.08.2020 г. 


от 15.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи” /в Зала 1 на Община Свищов/

 
Четвъртък – 20.08.2020 г. 


от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” /в Зала 1 на Община Свищов/

 


27.08.2020 г.  /Четвъртък/ – от ………. часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов в салона на Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“

 
 
 
Уважаеми дами и господа, във връзка с мерките, които се предприемат за неразпространение на вируса COVID-19, заседанията на комисиите се предвижда да се проведат в Зала 1 на Община Свищов, а заседанието на Общински съвет – Свищов се предвижда да се проведе в салона на Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“. Помещенията ще бъдат предварително дезинфекцирани, спазвайки се противоепидемичните норми. Изпълнявайки препоръките на РЗИ заседанията ще бъдат с продължителност до 1 час.
Молим всеки да има поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.).
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания