Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
Добавена на: 2020-08-06 13:09:41

По НП в СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов ще бъде изграден STEM център за професии на бъдещето

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов е сред 50-те училища, класирани за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. Националната програма (НП) има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM /Science, Technology, Engineering, Math/. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.
По НП в училището ще бъде изграден STEM център за професии на бъдещето. Целта на проекта е съчетаване на традиционна среда с иновативни технологии и решения, отговарящи на съвременните тенденции в образованието, придобиване на ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното развитие на учениците. Предвижда се изграждане на обучителен център за водачи на МПС, включващи център за виртуална реалност и интегриране знанията и уменията за две специалности: „Автотранспортна техника“ и „Компютърна техника и технологии“. Центърът ще бъде обособен като отделна единица, която ще включва симулационен кабинет за обучение на водачи на МПС, оборудван с 3D симулатори - VOGEL-Simulator, лекционна зала и две класни стаи за виртуална и добавена реалност.
Задължителното обучение на учениците ще бъде допълвано от интегрирани уроци, включващи знания и умения от други професии. Учениците ще изучават нови интегративни учебни предмети като Мехатроника и Виртуална и добавена реалност. Основните методи на преподаване в новата STEM-среда ще са учене чрез правене, бинарни уроци, обърната класна стая и проектно-базирано обучение.
Изграждането на STEM-център за професии на бъдещето, подкрепящ ученето, творчеството и интегрирането на дигитални и недигитални технологии във физическата среда ще направи обучението по-атрактивно и ще мотивира учениците за активно участие в образователния процес.
Така учениците от СПГ „Алеко Константинов“ ще повишат своите умения, свързани с изискванията на индустрията, решаване на реални проблеми и създаване на технологични решения. С придобитите умения те успешно ще се реализират в различни сфери на живота, свързани със STEM професиите.
 
По информация на СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания