Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Забранява се къпането във водите на река Дунав и всички водни обекти на територията на община Свищов

Забранява се къпането във водите на река Дунав и всички водни обекти на територията на община Свищов
Добавена на: 2020-06-03 17:02:48

З А П О В Е Д
№ 755 РД 01-03
гр. Свищов, 03.06.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите
 
 
ЗАБРАНЯВАМ :
 
 
           Къпането във водите на река Дунав и всички водни обекти на територията на Община Свищов. 
           Задължавам кметовете на кметства да осигурят обозначаването с табели или други трайни знаци, съдържащи забраната за къпане и да ги поставят до водните обекти.
           Заповедта да се оповести публично, да се постави на видно място в сградата на Община Свищов и да се публикува във вестник “Дунавско дело”.                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов        
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания