Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-05-18 13:07:23

Относно дейностите по извършването на таксиметрови услуги на територията на общината

З А П О В Е Д
 
№ 647-РД-01-03
гр. Свищов, 18.05.2020 г.
 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването (т. I.12 и т. IV),
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


1. Отменям заповед № 397-РД-01-03/18.03.2020 г. на кмета на община Свищов, с която са въведени местни противоепидемични мерки при извършването на таксиметрови услуги от всички таксиметрови автомобили, регистрирани на територията на община Свищов.

2. Дейностите по извършването на таксиметрови услуги от всички таксиметрови автомобили, регистрирани на територията на община Свищов да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ МВР – Свищов, РЗИ – В. Търново и Илиян Венков – зам.-кмет „Стопанска и финансова политика“, Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания