Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов ще реализира проект за предоставяне на патронажна грижа на възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване

Община Свищов ще реализира проект за предоставяне на патронажна грижа на възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване
Добавена на: 2020-04-15 09:38:13

Проектът ще обхване и лица свързани с последствията от разпространението на COVID-19

 
            Община Свищов ще реализира проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”
  Предоставяне на патронажна грижа на възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване,  хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина  и други, свързани с последствията от разпространението на COVID-19 – 150 лица/деца.
 
Целевите групи са :


възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване,

хора с увреждания и техните семейства,

хора, които са поставени под карантина и техните семейства ,

самотни родители с деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами

други, свързани с последствията от разпространението на COVID-19.

 
Услугите, които ще получат 150 –те лица са :


доставка на  храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства/ закупени със средства на потребителите/,

заплащане на битови сметки /със средства на потребителите/

заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите /

 
Проектът ще се изпълнява до 31.12.2020 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания