Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов и председател на Общински кризиен щаб - Свищов Генчо Генчев

Заповед на кмета на община Свищов и председател на Общински кризиен щаб - Свищов Генчо Генчев
Добавена на: 2020-04-11 13:31:31

З А П О В Е Д

№ 487 РД-01-03
гр. Свищов, 10.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка – разпространение на COVID-19 на територията на страната, във връзка с Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


I. Изменям заповед № 372 РД-01-03/13.03.2020 г. на кмета на община Свищов, в т. I, като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г., включително.

II. Удълженият, по т. I от настоящата заповед, срок на въведените противоепидемични мерки важи и за заповед № 375 РД-01-03/15.03.2020 г., заповед № 393 РД-01-03/17.03.2020 г., заповед № 394 РД-01-03/17.03.2020 г., заповед № 397 РД-01-03/18.03.2020 г., заповед № 427 РД-01-03/27.03.2020 г. и заповед № 472 РД-01-03/06.04.2020 г. на кмета на община Свищов.

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, Регионална здравна инспекция – гр. В. Търново и Илиян Венков – зам.-кмет „Стопанска и финансова политика“ при Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания