Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2020-04-06 17:43:10

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, вкл. ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места, от Национална агенция за приходите /НАП/ осигуряват възможност на задължените лица за подаване на документи, свързани с актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на съответните общински администрации и/или кметства.
Лицата с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да подават Декларация /образец №7/ „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и други документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителния статус чрез съдействието на общинската администрация и кметствата, като общинските и кметски експертите не се ангажират с даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи.
В случай на необходимост, такава информация може да бъде получена от служители на Национална агенция за приходите, чрез обаждане в офис на НАП или на телефона за информация на НАП – 0700 18 700 /на цената на един градски разговор, за стационарни телефони и по стандартната тарифа на оператора, при обаждане от мобилен телефон/.
 
 
 ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания