Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.
Добавена на: 2020-03-26 18:29:22

З А П О В Е Д

№ 425 РД-01-03
гр. Свищов, 26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. и заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция, и във връзка с въведените национални и местни противоепидемични мерки,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


Изменям заповед № 372 РД-01-03/13.03.2020 г. на кмета на община Свищов, в т. I, като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително.

Удълженият, по т. I от настоящата заповед, срок на въведените противоепидемични мерки важи и за заповед № 374 РД-01-03/14.03.2020 г., заповед № 375 РД-01-03/15.03.2020 г., заповед № 393 РД-01-03/17.03.2020 г., заповед № 394 РД-01-03/17.03.2020 г., заповед № 397 РД-01-03/18.03.2020 г., и заповед № 402 РД-01-03/19.03.2020 г. на кмета на община Свищов.

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник Районно управление „Полиция“ – гр. Свищов, Регионална здравна инспекция – В. Търново и Илиян Венков – зам.-кмет „Стопанска и финансова политика“ при Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания