Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов и председател на Кризистен щаб при община Свищов Генчо Генчев

Заповед на кмета на община Свищов и председател на Кризистен щаб при община Свищов Генчо Генчев
Добавена на: 2020-03-21 11:33:47

З А П О В Е Д

№ 404 РД-01-03
гр. Свищов, 20.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка – разпространение на COVID-19 на територията на страната,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


1. Пътувания на лица към областните центрове (извън упоменатите в т. I, т. 3 от заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването) да се предприемат само в случаи на неотложност – по спешност.

2. В случаите по т. 1, на лицата да се издава служебна бележка въз основа на собственоръчно попълнено искане-декларация по образец.

3. Служебна бележка по т. 2, да се издава, както следва:- За жители на гр. Свищов – в Кол-центъра на Община Свищов;

- За жители на населените места на община Свищов – от съответния кмет на кметство или кметски наместник, всеки ден от 7.00 ч. до 20.00 ч.

 
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания