Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

УКАЗАНИЯ НА КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ЗАПОВЕД № РД-01-143/20.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УКАЗАНИЯ НА КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ЗАПОВЕД № РД-01-143/20.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Добавена на: 2020-03-20 22:26:09

Въведените противоепидемични мерки влизат в сила считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

т. I., т. 3 „През контролно-пропускателните пунктове на областните центрове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.“


1. През контролно-пропускателните пунктове на областните центрове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от:- полагане на труд в населеното място;

- здравословни причини на пътуващия или негови близки;

- завръщане на настоящия или постоянен адрес.2. Неотложността на пътуването по т. 1 се удостоверява с:- служебна бележка от работодател;

- служебен документ – карта;

- медицински документ;

- документ за самоличност.3. За случаи, извън обхвата на т. 1, САМО ПО СПЕШНОСТ, служебна бележка за неотложни пътувания към областните центрове се издава, както следва:- за жители на гр. Свищов – служебна бележка се издава в Кол-центъра на Община Свищов;

- за жители в населените места на община Свищов – служебна бележка се издава от съответния кмет на кметство или кметски наместник, всеки ден, от 7.00 до 20.00 ч.4. Служебна бележка по т. 3 се издава въз основа на искане-декларация от лицето, на което предстои неотложно пътуване.

5. През контролно-пропускателните пунктове на областните центрове се пропускат единствено служебни лица, ангажирани с извънредното положение, в т.ч.:- медицински специалисти;

- органи на държавната и изпълнителната власт;

- водачи на МПС, превозващи жизненоважни продукти за населението – храни, лекарства, препарати, защитни облекла и др.

 
КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания