Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съобщение от Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Свищов

Съобщение от Дирекция \"Социално подпомагане\" - гр. Свищов
Добавена на: 2020-03-19 13:02:30

Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условия на обявеното извънредно положение

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:
- чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);
- по пощата с обратна разписка;
- чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис:
 
І. Процедура за заявяване.
 


Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване

 
- За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)
- Да имате регистрация в Системата за системата за сигурно електронно връчване;
- Да изтеглите електронната форма на съответната услуга от следния адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance и да попълните заявлението.
- След попълване на заявлението стъпвате на полето подпис за да се генерира уникален номер на заявката и съхранявате заявлението.
- Съхраненото заявление с генериран уникален номер заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в системата за сигурно електронно връчване и се подава към Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес.
 


Заявяване чрез електронен адрес ao@asp.government.bg

 
- За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението.
- Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно, (по изключение се приема и в електронен формат без подпис ) и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.
 
 
ІІ. Обратна връзка.
- След получаване на Вашето заявление от Агенция за социално подпомагане ще получите информация за регистрационния номер на Вашето заявление.
- След обработване на заявлението ще получите информация за резултата от заявената от Вас услуга.
ІІІ. Ред за регистриране на заявленията получени на електронен адрес: ao@asp.government.bg
След постъпване на заявленията, определените служители от Агенция за социално подпомагане проверяват декларираните данни, относно настоящ адрес на лицата и препращат заявленията в съответните дирекции.
Заявленията се регистрират в ИИС в съответната дирекция и чрез електронно съобщение на електронната поща на заявителя се връща информация за входящия номер.
В случай на непълнота на получените заявления същите се регистрират, като допълнителните документи се изискват след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания