Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19

Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Добавена на: 2020-03-16 17:42:22

Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19
Препоръки на Световната здравна организация за недопускане разпространението на COVID – 19

Как да предпазим себе си и другите


ПРЕПОРЪКИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID – 19

Превантивните мерки са свързани предимно с изисквания за дезинфекция и поддържане личната хигиена, като целта е повишаване здравната култура както на децата и учениците, така и на възрастните.

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания