Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с проведено извънредно заседание на Кризисния щаб при община Свищов

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с проведено извънредно заседание на Кризисния щаб при община Свищов
Добавена на: 2020-03-15 00:06:21

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с проведено извънредно заседание на Кризисния щаб при община Свищов

З А П О В Е Д

№ 374 - РД-01-03
гр. Свищов, 14.03. 2020 г.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция и Протокол № 3/2020 г. на Общинския кризисен щаб при община Свищов
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


Отменям Заповед № 373 РД-01-03/14.03.2020 г. на кмета на община Свищов.

Оставям в сила всички текстове на Заповед № 372 РД-01-03/13.03.2020 г. на кмета на община Свищов.

Допълвам Заповед № 372 РД-01-03/13.03.2020 г. на кмета на община Свищов, както следва:Продължават да функционират при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания и контролиран пропускателен режим всички обекти, извършващи жизненоважни дейности като: държавни институции, хранителни магазини, аптеки, дрогерии, бензиностанции, автомивки, автосервизи, магазини за строителни материали и институции, предлагащи банкови, застрахователни и куриерски услуги.

На обектите по т. 1 да бъдат връчени инструкции за съблюдаване на противоепидемичните мерки срещу подпис.

Забранявам осъществяването на разносна търговия по домовете от физически и юридически лица, извършващи търговска дейност.

Забранявам предлагането на храни, приготвени на място в търговски обекти, в ресторанти и в заведения за бързо обслужване.

Забранявам в хранителните магазини предлагането на непакетирани храни и храни в насипно състояние, с изключение на плодове и зеленчуци.

Служителите на общинско предприятие „Чистота – Свищов“ и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Свищов да извършват ежедневно дезинфекционни мероприятия на обществени места, уличната и тротоарна мрежа.

Да се създаде организация от Община Свищов за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на самотни, възрастни и болни хора – ограничено подвижни и без подкрепа от близки и роднини.

Управителят на „Свилоза транспорт“ АД да създаде и разпореди съответната организация с цел осигуряване измиването на подовете и дезинфекцията на оборудването на превозните средства, с които се извършва служебен превоз на пътници, не по-малко от два пъти дневно, а по възможност и след приключването на всеки курс.

 
Оповестяването и контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ „Полиция“ – Свищов, РЗИ – В. Търново, кметовете и кметските наместници в населените места на територията на община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания