Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Регулярна среща проведе Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов

Регулярна среща проведе Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов
Добавена на: 2020-03-06 16:48:12

Регулярна среща проведе Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов

Комисията се запозна с промените в нормативната база – Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

На 5 март в Гербовата зала на община Свищов се проведе заседание на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов. На заседанието присъстваха председателят  на Общински съвет – Свищов д-р Кристиян Кирилов, д-р Валери Иванов – гл. инспектор в отдел „ЗЖ” при ОДБХ - Велико Търново, Владислав Йорданов – н-к група „ОП“ при РУ на МВР – Свищов, Валя Тотева – ст. експерт „ПФ” при община Свищов и кметовете на селата Алеково, Александрово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Царевец, и Червена.
Д-р Кристиян Кирилов откри заседанието и даде думата на д-р Иванов, който запозна членовете на комисията, и присъстващите кметове на населените места с актуалната ситуация относно разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България. Посочено беше, че на територията на община Свищов няма регистрирани нови огнища на заболяването, поради липсата на възприемчиви домашни животни. При дивите прасета не са констатирани положителни случаи за периода от последното събиране на общинската епизоотична комисия.
По отношение на заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/, на територията на община Свищов няма регистрирани случаи. Мерките, които са приети на предното заседание на комисията остават в сила – птиците трябва да се отглеждат на закрито.
Д-р Иванов запозна членовете на комисията и присъстващите с промените в нормативната база – Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Разясни редът за регистрация на личните стопанства по реда на чл.137 от ЗВД, изискванията към животновъдните обекти, задълженията на собствениците и задълженията на кметовете и кметските наместници на населените места в община Свищов.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания