Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Центъра за обществена подкрепа – гр. Свищов се проведе среща за взаимопомощ и подкрепа на приемните родители от общината

В Центъра за обществена подкрепа – гр. Свищов  се проведе среща за взаимопомощ и подкрепа на приемните родители от общината
Добавена на: 2020-03-02 14:45:57

В Центъра за обществена подкрепа – гр. Свищов  се проведе среща за взаимопомощ и подкрепа на приемните родители от общината
В Центъра за обществена подкрепа – гр. Свищов  се проведе среща за взаимопомощ и подкрепа на приемните родители от общината

Акцентира се върху обмяната на опит между приемните родители и специалисти, с цел надграждане на компетенциите в интерес на децата

На 28.02.2020 г. в Центъра за обществена подкрепа – гр. Свищов  се проведе среща за взаимопомощ и подкрепа на приемните родители от общината.  Тя бе по инициатива на специалисти от ЦОП – гр. Свищов и Областния екип по приемна грижа.  
Във фокуса на обсъждане бяха: страховете на детето, настанено в приемно семейството; поведенческите проявления;  възникващите проблеми и предизвикателства пред приемните родители; начините за пълноценна подкрепа на децата от приемните родители и професионалистите. 
Акцентира се върху обмяната на опит между приемните родители и специалисти, с цел надграждане на компетенциите в интерес на децата.
 
По информация на ЦОП – гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания