Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Двустранната търговска камара ще представи в Свищов интернет платформа за стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния

Двустранната търговска камара ще представи в Свищов интернет платформа за стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния
Добавена на: 2020-02-24 14:47:17

ПОКАНА

Уважаеми Дами/Господа,
 
Двустранната Българо-Румънска Търговска Камара, (BCCBR) като партньор по проект „FairDeal – Short supply chain platform for local artisan products in the CBC area-16.4.2.106“, Договор за субсидия (ДБФП) №70867/24.05.2017 г., финансиран по Програма Interreg V – A Румъния – България, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Има удоволствието да Ви покани да участвате в събитие, което организира с цел  информираност и публичност на платформа „FairDeal”
Място на провеждане : гр. Свищов, България, зала №1 на община Свищов
Адрес: гр. Свищов, ул. ”Цанко Церковски” 2
Начало:  9:30 ч. на  25 Февруари, 2020 г
 
Събитието е част от дейности по проекта в трансграничната зона България – Румъния за производители, творци, занаятчии и търговци с цел  информираност, разяснение и публичност на „FairDeal – платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти“, Платформата дава нови икономически възможности и перспективи за заетост на производители, творци и търговци, като обединява общностите от трансграничния регион чрез съвместна разработка и новаторско решение за онлайн маркетинг на местните занаятчийски продукти.
 
Проектът “FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, е с водеща организация Община Велико Търново и партньори - Асоциация „Диманш“ (Румъния) (DA), Двустранна Българо-Румънска Търговска Камара (България) (BCCBR) и Национален театър "Марин Сореску" - Крайова (Румъния).
 
 
 
 
Основна цел на проекта:
 


Стимулиране предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион, чрез иновативен маркетинг на местните занаятчийски продукти и услуги.

Създаване на нови възможности за заетост и подобряване благосъстоянието на общността в трансграничния регион Румъния- България.

Насърчаване на  взаимодействието между традиционните форми на промоция и маркетинг в трансграничния регион.

Очертаване на нови насоки за развитие на малкия и среден регионален бизнес.

 
Основни предимства  на новата платформа:
 


FairDeal дава шанс на всеки производител лесно да се регистрира и чрез интернет да предлага своята продукция на много широка аудитория.

FairDeal ще помогне на малкия и средния бизнес да разшири контактите си, да рекламира бързо, лесно и достъпно продукцията си.

FairDeal ще бъде безплатна за ползване от производители и занаятчии за срока на проекта.

FairDeal ще постави уникалните занаятчийски продукти от двете страни на р. Дунав във фокуса на внимание на крайния потребител, ще бъде скъсена и връзката между доставчик и клиент.

 
 
 
Събитието е насочено към занаятчии, производители, търговци на занаятчийски продукти както от гр.Свищов и областта, така също от всички български и румънски области, част от трансграничния регион на двете държави.
Участието е напълно безплатно и допълнителна информация може да бъде получена на 
e-mail: vili@vivavision.bg или info@bccbr.com 
 
 
С уважение,
Дору Драгомир
Председател
Двустранната търговска камара България - Румъния (ДТКБР)
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания