Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“

В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“
Добавена на: 2020-02-14 15:51:45

В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“
В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“
В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“
В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“
В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“
В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“
В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“
В Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“

Ползотворната работа приключи с попълване на тест и раздаване на Сертификати за преминато обучение

На 1 и 2 февруари 2020 г. в зала 1 на община Свищов се проведе поддържащо обучение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ за  специалисти в областта на социалните дейности, а на 8 и 9 февруари за медицински специалисти.
Ръководителят на общинска служба „Социални дейности“ Анелия Димитрова приветства всички присъстващи и пожела ползотворна работа в процеса на обучение и реализиране на услугата.
Обучител на специалистите беше Биляна Житарова – изпълнителен директор на Фондация ЕКИП, представяща всички  форми и методи на обучение - теоретично, практическо, в реална среда, самостоятелна работа, работа с научна литература, информационно осигуряване.
За медицинските специалисти беше предоставена реална среда – медицински кабинет на ДСХ „Мария Луиза“. Всички активно се включиха в обучението, съвместно с  медицинските сестри на дома.
                 В заключителение обучението приключи с попълване на тест и раздаване на Сертификати за преминато обучение.
 
С цел изграждане модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, по проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на 90 потребители от община Свищов, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 228 272,16 лв., а продължителността на проекта е 15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.
 
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
  
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания