Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. февруари

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. февруари
Добавена на: 2020-02-14 10:09:49

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 27.02.2020 г. /четвъртък/ в зала 1 на община Свищов

 
Понеделник – 17.02.2020 г. 


от 14.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”

 
Вторник – 18.02.2020 г. 


от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”от 16.00 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“

 
Сряда – 19.02.2020 г. 


от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”

от 15.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”от 16.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”

 
Четвъртък – 20.02.2020 г. 


от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”от 15.30 часа – Председателски съвет

от 16.00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“

 
27.02.2020 г.  /Четвъртък/ – от….. часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов
 
 
На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13). 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания