Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нова възможност за заетост на млади икономисти в община Свищов

Нова възможност за заетост на млади икономисти в  община Свищов
Добавена на: 2020-02-06 10:24:05

5 младежи до 29 години ще започнат работа в общинската администрация по схема „Младежка заетост“, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Свищов продължава своята активна политика, насочена към идентифициране на възможности за осигуряване на заетост на безработни младежи.
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Младежка заетост“ общинската администрация разработи, подаде и е одобрено проектно предложение „Нова възможност за младежка заетост”. Проектът е за 5 младежи до 29 години със завършено висше икономически образование, на които ще им се предостави възможност да започнат работа в общинската администрация.
В рамките на 6 месеца те ще придобият конкретен практически опит, в съответствие с теоретичната им подготовка през годините на тяхното обучение. За младите хора това е предизвикателство и изключителна възможност да се запознаят с работата в общинската администрация и едновременно с това да работят в услуга на гражданите на община Свищов. Младите специалисти ще бъдат запознати с основните специфики на работата от наставник, който ще отговаря и следи за тяхното професионално развитие по време на изпълнение на програмата.
Желаещите младежи да се включат в процедурата за подбор и да започнат работа в общинската администрация е необходимо да отговарят на следните условия:


Да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Свищов;

Да са до 29 години към периода на кандидатстване;

Да не участват в никаква форма на заетост;

Да не участват в никакви форми на образование или обучение към момента.

След приключване на процедурата за подбор, одобрените кандидати ще бъдат поканени да сключат трудов договор с община Свищов като работодател.
Очакван резултат от изпълнение на проектните дейности е възможността младежите да усвоят знания, да придобият трудови навици и опит по придобитата специалност.
С реализацията на този проект работодателят община Свищов съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов продължават да съдействат на безработни младежи да придобият професионален опит или да открият нова възможност за заетост.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания