Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект в областта на ИКТ реализира успешно СУ „Николай Катранов“

Проект в областта на ИКТ реализира успешно СУ „Николай Катранов“
Добавена на: 2020-02-04 09:48:00

Проект в областта на ИКТ реализира успешно СУ „Николай Катранов“
Проект в областта на ИКТ реализира успешно СУ „Николай Катранов“
Проект в областта на ИКТ реализира успешно СУ „Николай Катранов“

11 учители с различна квалификация, преподаващи в различни образователни степени бяха обучени в курсове по 4 различни теми

През учебната 2019/2020 година СУ „Николай Катранов“ спечели финансиране по проект, програма „Еразъм+“ – ключова дейност 1, сектор  „Училищно образование” на тема „В света на училището на бъдещето“. Координатор на проекта е Йорданка Илиева – ст. учител по информатика и ИТ. Партньор по проекта е обучителната институция Europass Teacher Academy.
Основните цели на проекта са:


Подобряване на дигиталните компетенции и развитие на потенциала за учене и сътрудничество.

Подобряване на езиковите компетенции на учителите, чрез общуване в чуждоезикова среда.

Формиране на умения у учениците и учителите за използване на нови платформи, софтуер и инструменти, които ще подобрят преподаването и ученето по различни науки, чрез създаване на дигитални учебни ресурси.

Въвеждане на новости в обучението, които биха допринесли за по-голяма динамика и разнообразие в учебния процес.

Подобряване на уменията за работа по международни проекти.

Изграждане на интеркултурни компетенции.

За постигане целите на проекта и в съответствие с нуждите на СУ "Н. Катранов", екипът, разработващ проекта, се спря на курсове в 3 държави.
11 учители с различна квалификация, преподаващи в различни образователни степени бяха обучени в курсове по 4 различни теми. Те придобиха нови чуждоезикови умения и умения в областта на информационните технологии. Образователните ресурси и иновациите вече се прилагат на различни нива и предмети в обучението. Участниците вече познават силните и слабите страни на много различни ИКТ инструменти и знаят как да ги използват в класната стая по безопасен и полезен начин.
До този момент учителите – участници в курсовете обучиха 40 свои колеги от училището. Предстои обучение на техни колеги от други образователни институции в общината.
В дългосрочен план се очаква осигуряване на съвременно, адекватно и качествено образование на ново, по-високо ниво в съответствие с реалните потребности на различните групи ученици.
´              По информация на СУ „Николай Катранов“
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания