Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На вниманието на собственици и ползватели на недвижими имоти в местности в землището на гр.Свищов

На вниманието на собственици и ползватели на недвижими имоти в местности в землището на гр.Свищов
Добавена на: 2020-01-31 15:39:53

СЪОБЩЕНИЕ


На вниманието на собствениците и ползватели на недвижими имоти в местностите „ВРАНЯК 2”, „ДЯДО ПЕТКОВА ЧЕШМА”, „КРАЙЩЕ 1А-Б”, „КРАЙЩЕ 3”, „ЛОЗАРСКИ КЛАДЕНЕЦ”, „ЛЮЛЯЦИТЕ 2”, „ПИРАМИДАТА”, „ПИРАМИДАТА-КОРЕА”, „ТРИТЕ БРЯСТА” и „ШУМАКО’”– всички в землището на гр.Свищов

На основание Договор между Областна администрация - гр.Велико Търново и ДММ „Дизайн” ЕООД-гр.Плевен за „Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имоти с идентификатори: 65766.42.4; 65766.39.59; 65166.39.67; 65766.28.109; 65766.28.110; 65766.28.122; 65766.28.123; 65766.29.3; 65766.29.4; 65766.29.5; 65766.29.12; 65766.29.13; 65766.15.2; 65766.26.2; 65766.13.1; 65766.12.123; 65766.12.130; 65766.605.10; 65766.605.11; 65766.33.16 и 65766.601.18 всички в землището на гр. Свищов, с обща площ 1136938 кв.м” и съгласно чл.38 от ЗКИР, собствениците и ползватели на имоти са длъжни да означат границите на същите , да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят документи (копие) за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите, както и строителни книжа за сградите в имотите.

Анкетиране за имотите ще се извърши от представители на фирмата в следните дни:

 05.02.2020 год. – 07.02.2020 год. в часовете 10.00-14.00 и 15.00-18.00;

 08.02.2020 год. в часовете 10.00-13.00;

Анкетирането ще се извършва на адрес: ул.»Ал.Константинов» №1, вх.Г, ет.1 /Блока с часовника/.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания