Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект „Красива България” 2020

Проект „Красива България” 2020
Добавена на: 2020-01-02 15:50:16

Проект „Красива България” 2020
Проект „Красива България” 2020
Проект „Красива България” 2020

ОБЩИНА СВИЩОВ ПОДАДЕ ПЪРВОТО СИ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 2020 Г.


В първия работен ден на новата 2020 г. община Свищов успешно подаде първото си проектно предложение към Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“.

Проекта „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Николай Катранов“ в град Свищов“, е ориентиран към Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.

В СУ „Николай Катранов“, в град Свищов се възпитават и обучават 744 деца, разпределени в 34 паралелки, а за тях се грижат 78 човека педагогически и непедагогически персонал. Сградата е топлоизолирана, но съществуващата спортна площадка в двора на училището за игра на децата е в лошо състояние. Поради напукани настилки и амортизирани спортни уреди, децата обучаващи се в учебното заведение не могат разнообразно да спортуват и заниманията им са ограничени. В това си състояние площадката не отговаря на изискванията на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра,  което я прави нефункционална и опасна.

Заложените дейности в проектното предложение предвиждат обособяване на игрище за минифутбол. Ще бъде обособено и игрище за баскетбол с нови баскетболни стойки и табла с рингове с мрежи, както и игрище за волейбол. Заложено е и подмяна на съществуващата настилка с акрилна спортна настилка, с висока пластичност и устойчивост на износване, подходяща за интензивни тренировки и спортни дейности.

Спортната площадка ще бъде оградена с ограда. Ще се изгради площадково осветление чрез монтаж на Led прожектори, като също така е предвиден и ремонт на трибуните, плюс доставка и монтаж на седалки за тях.

Проектното предложение е своеобразно продължение на политиката на общинското ръководство, насочена към подобряване материалната база на училищата и в подкрепа на спорта и спортните постижения на подрастващите.
Бюджета на проекта възлиза на 191 489,00 лв., като община Свищов ще  участва с 101 489,00 лв. (53 % от цялата сума).
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания