Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. декември

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. декември
Добавена на: 2019-12-09 11:20:51

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 19.12.2019 г. /четвъртък/ в Зала 1 на община Свищов

Понеделник – 09.12.2019 г.  


от 14.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”

 
Вторник – 10.12.2019 г.


от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”от 16.00 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“

 
Сряда – 11.12.2019 г.


от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”

от 15.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”от 16.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”

 
Четвъртък – 12.12.2019 г.


от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”от 15.30 часа – Председателски съвет

от 16.00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“

 
Вторник – 17.12.2019 г.


от 14.00 часа – съвместно заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по “ТСУ и общински активи”

 
19.12.2019 г. /Четвъртък/ – от….. часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов
 
 
На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13). 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания