Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 20 деца проявили толерантно отношение чрез делата си

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 20 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Добавена на: 2019-11-22 15:16:47

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 20 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 20 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 20 деца проявили толерантно отношение чрез делата си

От името на кмета на Свищов всяко дете получи грамота и награда от секретаря на Общината Любомира Петрова

По повод Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Свищов организира Кръгла маса, по време на която бяха наградени деца от общината, които през годината са извършили добри постъпки или са били толерантни. Всяко от наградените деца е номинирано от училището, в което учи, заради толерантното си отношение към своите връстници и възрастните, и за проява на взаимопомощ и съпричастност.
На 21 ноември в Зала 1 на Общината всичките 20 деца бяха поздравени и наградени за добрите им дела. От името на кмета на община Свищов Генчо Генчев, който отсъстваше поради служебна ангажираност, всяко дете получи от секретаря на Общината Любомира Петрова грамота и награда, в знак на признателност за неговата толерантност.
На кръглата маса присъстваха също Лора Георгиева – инспектор „Детска педагогическа стая“ към РУ – Свищов, Ренета Чобанова – началник отдел "Закрила на детето" към ДСП – Свищов, секретарят на местната комисия Вера Блажева, представители на ученическите съвети към всички училища в Свищов, учители, родители и гости.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания