Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Валери Фильов Николов и София Борисова Вергилова – Георгиева са новоизбраните заместник-председатели на Общински съвет – Свищов

Валери Фильов Николов и София Борисова Вергилова – Георгиева са новоизбраните заместник-председатели на Общински съвет – Свищов
Добавена на: 2019-11-14 17:20:46

Валери Фильов Николов и София Борисова Вергилова – Георгиева са новоизбраните заместник-председатели на Общински съвет – Свищов

На проведената извънредната сесия също беше определена числеността и избран състава, и ръководството на осемте постоянни комисии към Общински съвет – Свищов

На проведената на 12 ноември извънредна сесия на Общински съвет – Свищов бяха избрани заместник-председателите на Общински съвет – Свищов. В изпълнение на изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация членовете на постоянните комисии, след явно гласуване общинските съветници избраха Валери Фильов Николов и София Борисова Вергилова – Георгиева за заместник-председатели на Общински съвет – Свищов.
На извънредната сесия, в Зала 1 на община Свищов, също беше определена числеността и избран състава, и ръководството на  осемте постоянни комисии към Общински съвет – Свищов, както следва:

1. Постоянна комисия по “Икономическо развитие, финанси и бюджет“:
1.1.  София Вергилова – Георгиева – председател;
1.2. Джюнейт Ахмед – зам.-председател;
1.3. Цветанка Кирова;
1.4. Елена Александрова;
1.5. Валери Николов;
1.6. Любомир Чавдаров;
1.7. Ивелин Петров.
 
2. Постоянна комисия по “ТСУ и общински активи“:
2.1. Валери Николов – председател;
2.2. Красимир Стефанов – зам.-председател;
2.3. Андрей Горчев;
2.4. Милен Динков;
2.5. Любомир Чавдаров;
2.6. Джюнейт Ахмед;
2.7. Иван Бернардов.
 
3. Постоянна комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води“:
3.1. Милен Иванов – председател;
3.2. Милен Динков – зам.-председател;
3.3. Андрей Горчев;
3.4. Пламен Петев;
3.5. Красимир Стефанов;
3.6. Ивайло Атанасов;
3.7. Станислав Благов.
 
4. Постоянна комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм“:
4.1. Д-р Татяна Ганчева – Георгиева – председател; 
4.2. Екатерина Романова – зам.-председател;
4.3. Генади Иванов;
4.4. Пламен Петев;
4.5. Севдан Златанов;
4.6. Верони Маринов;
4.7. Ивелин Петров.
 
5. Постоянна комисия по “Образование, култура и вероизповедания“:
5.1. Цветанка Кирова – председател;
5.4. Лиляна Димитрова – зам.-председател;
5.2. Генади Иванов;
5.3. Д-р Татяна Ганчева - Георгиева;
5.5. Севдан Златанов;
5.6. Цветанка Костова;
5.7. Светлана Георгиева.
 
6. Постоянна комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност“:
6.1. Елена Александрова – председател;
6.2. София Вергилова – Георгиева – зам.-председател;
6.3. Д-р Мария Тодорова;
6.4. Йорданка Гъмзова;
6.5. Милен Иванов;
6.6. Детелина Рафаилова;
6.7. Калин Костов.
 
7. Постоянна комисия по “Приватизация и следприватизационен контрол“:
7.1. Йорданка Гъмзова – председател;
7.2. Екатерина Романова – зам.-председател;
7.3. Ваня Цветанова;
7.4. Иван Шопов - служител от Общинската администрация;
7.5. Калин Костов.
 
 
8. Постоянна комисия по “Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“:
8.1. Д-р Мария Тодорова – председател;
8.2. Лиляна Димитрова– зам.-председател;
8.3. Ваня Цветанова;
8.4.  Детелина Рафаилова;
8.5. Ивайло Атанасов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания