Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ БЕ ОТЛИЧЕНА СРЕД ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЩОВ БЕ ОТЛИЧЕНА СРЕД ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Добавена на: 2019-11-13 16:36:49

ОБЩИНА СВИЩОВ БЕ ОТЛИЧЕНА СРЕД ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА СВИЩОВ БЕ ОТЛИЧЕНА СРЕД ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

От 13 до 15 ноември 2019 г. в гр. София за единадесета поредна година се провежда Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

Екип от дирекцията за управление на проекти в общинската администрация Свищов, начело с кмета на общината Генчо Генчев присъстват на Национална среща на експертите по програми и проекти, която се провежда в град София.
На форума своя презентация представи и Регионален фонд за градско развитие „Север“, който осигурява съфинансирането при изпълнението на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Община Свищов бе дадена за пример като ПЪРВА И ЕДИНСТВЕНА към момента за Северна България, която успешно финализира процедурата по договориране с Фонд за градско развитие Север и Експрес банк“ АД за реализацията на проекта, насочен към обновяване на три от читалищата на територията на общината и реализиращ се по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие» на ОПРР 2014-2020 г.
Новост при проектите за развитие на културната инфраструктура и културния туризъм през настоящия програмен период е, че тяхното финансиране ще се извършва чрез комбинация от Финансови инструмент и безвъзмездно финансиране.
Чрез реализирането на този проект общинската администрация за пореден път доказа своя опит и компетентност за изпълнение на проектни предложения с комбинирано финансиране, включващо безвъзмездна финансова помощ в размер на 85 %, 10 % осигурени от фонда /Регионален фонд за градско развитие „Север“ и „Експрес банк“/ и 5% от общата стойност на проекта е съфинансиране, осигурено от Община Свищов.
На форума община Свищов получи висока оценка и бе дадена за пример за усърдната работа и отличната комуникация между екипите на общинската администрация и фонда, които своевременно успяха да финализират процедурите по договориране.
Към настоящия момент се извършват ремонтни дейности по сградите, с което ще се подобри съществуващата материална база на три от читалищата на територията на община Свищов - НЧ „Светлина-Царевец 1927”, НЧ „Трудолюбие – 1907“ с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов-1903“ с. Ореш. По този начин ще се повиши привлекателността на читалищата и културните изяви сред хората и ще се осигури устойчивост на предлаганите продукти и услуги.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания