Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 12.11.2019 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 12.11.2019 г.
Добавена на: 2019-11-11 11:51:01

Извънредното заседание на Общински съвет - Свищоще се проведе на 12.11.2019 г. /вторник/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 12.11.2019 г. /Вторник/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Избор на заместник председатели на Общински съвет – Свищов.

Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.

Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.

Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински   съвет – Свищов.

Определяне на представител от състава на Общински съвет – Свищов в Областния съвет за развитие.

Изменение на Решение № 662/31.08.2017 г., Протокол № 40  на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.

Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично  акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД.

 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания