Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Добавена на: 2019-11-07 14:37:59

Относно: Ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай па болестта Африканска чума при диви свине

Заповедите, относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землищата на селата - с. Горски долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново; с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; и с. Железарци, община Стражица, област Велико Търново, са достъпни в раздел "Земеделие" в сайта на община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания